خدمات بیمه ای

امور بیمه ای

   چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۷

بیمارستان نگاه طرف قرار داد بیشتر سازمانها بیمه گر و نیز ادارات رفاه ارگانها، نهادها و سازمانها می باشد. بیمه های طرف قرار داد به شرح ذیل می باشند:

 • سازمانهای بیمه گر خصوصی و دولتی:
  • بیمه آتیه سازان حافظ، بیمه ایران، بیمه آرمان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه رازی، بیمه سینا، بیمه ما، بیمه ملت، بیمه معلم، بیمه میهن، بیمه کوثر، بیمه دانا، بیمه کار آفرین، بیمه نوین، بیمه کمک رسان ایارن(SOS).
 • بانکها ( ادارات رفاه)
  • بانک توسعه صادرات، بانک تجارت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک مرکزی، بانک مسکن، بانک ملت، بانک ملی ( بیمارستان)، بانک صنعت و معدن، بانک رفاه کارگران
 • سازمان ها ( ادارات رفاه)
  • خدمات درمانی نیروهای مسلح، شرکت شهر سالم(شهرداری)، شرکت توسعه کیش، شرکت مس، شرکت صنعت و معدن نوین(فولاد)، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، شرکت نفت شاغلین، شرکت نفت فلات قاره، کانون سردفتران و دفتر یاران، شرکت ارتباطات زیر ساخت، صدا وسیما، نهاد ریاست جمهوری- سلامت مجلس، پشتیبانی هلیکوپتر سازی، (پنها)، شرکت هواپیمائی آسمان، شرکت هواپیمائی ایران هما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • بیمه SOS شامل موارد زیر می باشد:
  • بیمه سرمد، بیمه پاسارگاد، بیمه تعاون، بیمه سامان، بیمه تجارت نو، بیمه دی

در خصوص بیمه ها نکاتی قابل تأمل وجود دارد که مراجعه کنندگان محترم ضروری است پیش از تصمیم به انجام هرگونه فرآیند درمانی به آنها توجه کنند:

 1. بیمه کار آفرین ، بیمه نوین و بیمه کمک رسان (شرکت کمک رسان ایران sos)که شامل بیمه های : پاسارگاد، تعاون ، دی ، سرمد، سامان و تجارت می باشد. کلیه مراجعات بیماران جهت انجام امور ویزیت پاراکلینیک ، لیزر ، لیزیک و بستری به صورت معرفی نامه و از طریق فکس توسط امور بیمه این مرکز انجام می پذیرد.
 2. بیمه پاسارگاد توسط سپرده گزاران بانک پاسارگاد فقط جهت اعمال جراحی معرفی نامه صادر می گردد.
 3. بیمه های آسمان، آرمان، البرز، پارسیان ، رازی ،سامان ، فولاد، کوثر ، ما ، معلم ، ملت ، میهن ، نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت کلیه کارها توسط معرفی نامه و با مراجعه مستقیم بیمار به اداره بیمه های فوق انجام می گردد.
 4. برای دارندگان بیمه ایران کلیه کارها از طریق سامانه اینترنتی (سدا) توسط واحد امور بیمه این مرکز انجام می گیرد. مواردی از قبیل لیزیک،استرابیسم ،اعمال پلک و کارگزاری لنز آرتی فلکس و آرتیزان بیمار باید جهت اخذ تایید به بیمه ایران شعبه مستقیم بیمه شده مراجعه نموده و پس از گرفتن تاییدیه جهت صدور به واحد امور بیمه بیمارستان مراجعه و با معرفی نامه نهایی از سامانه اینترنتی انجام می پذیرد.
 5. بیمه شدگان آتیه سازان جهت پذیرش بازنشستگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیاز به اخذ معرفی نامه توسط خود بیمار می باشد و جهت پذیرش شاغلین آموزش و پرورش که دفترچه درمانی با هولوگرام دارند برای انجام امور پارا کلینیک با دفترچه بیمه و برای انجام لیزر ، لیزیک ، تزریق و اعمال جراحی بصورت معرفی نامه و توسط خود بیمار انجام می گیرد.
 6. کلیه امور سرپایی بیمه های نیروهای مسلح اعم از ویزیت ، پاراکلینیک ، لیزر و همچنین تزریق آواستین با دفترچه بیمه انجام می گردد. و برای اعمال جراحی بصورت معرفی نامه و با مراجعه خود بیمار به آدرس میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی کوچه رهنما اسناد پزشکی نیروهای مسلح انجام می گردد. ظمنا انجام ،لیزیک، ccl (قوز قرنیه) ،لیزرPDT جهت بیماران فوق بصورت آزاد بوده و شامل قرارداد بیمه نمی شود.
 7. بیمه شدگان بیمه آسیا جهت پذیرش برای کلیه امور با معرفی نامه انجام می گیرد و فقط اعمال جراحی و لیزیک جهت بیمه شدگان شرکت مخابرات ایران که دارای کارت بیمه ایی آرامش می باشند بصورت فاکس و توسط واحد امور بیمه انجام میگیرد.
 8. دارندگان بیمه های سازمان صداو سیما، شرکت ملی مس، بانک تجارت، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن ، بانک کشاورزی و بانک مرکزی جهت انجام ویزیت و پاراکلینیک توسط دفترچه بیمه پذیرش صورت گرفته و انجام اموری از قبیل لیزر، لیزیک ،تزریق ،و اعمال جراحی بصورت معرفی نامه وبا مراجعه خود بیمار به اداره رفاه فوق صورت می پذیرد.
 9. بیمه شدگان بانک های سپه و ملت جهت انجام ویزیت ، پاراکلینیک ، لیزر با دفترچه بیمه انجام گرفته و اموری از قبیل لیزیک، اعمال جراحی و تزریق با معرفی نامه و توسط مراجعه مستقیم بیمار به اداره رفاه بانک مذکور انجام می گیرد.
 10. بانک های رفاه و مسکن کلیه امور با معرفی نامه و مراجعه مستقیم بیمار به اداره رفاه بانک های فوق انجام میگردد.
 11. دارندگان بیمه بانک صادرات جهت ویزیت و پاراکلینیک با دفترچه بیمه و جهت انجام لیزر با معرفی نامه با مراجعه مستقیم خود بیمار به اداره رفاه انجام می گیرد. ظمنا جهت انجام لیزیک و اعمال جراحی و تزریق دارندگان بیمه فوق از از طریق سامانه (سدا) بصورت اینترنتی و توسط واحد امور بیمه این مرکز صورت می گیرد.
 12. بیمه شدگان بانک ملی جهت انجام ویزیت ، پاراکلینیک و لیزر با معرفی نامه و مراجعه مستقیم بیمار به اداره رفاه بانک ملی و جهت انجام لیزیک، تزریق و اعمال جراحی با داشتن کارت درمان بیمه البرز پذیرش می شوند.
 13. دارندگان بیمه شرکت نفت بازنشسته و شاغلین جهت ویزیت ، پاراکلینیک و لیزر با دفترچه بیمه و جهت اعمال جراحی و جهت انجام لیزیک با مراجعه مستقیم خود بیمار به اداره رفاه و تزریق بصورت معرفی نامه و از طریق فاکس توسط واحد امور بیمه این مرکز انجام می گردد.
 14. بیمه شدگان نفت فلات قاره ، شرکت پنها (هلکوپتر سازی پهنا) و شرکت توسعه کیش جهت ویزیت و پاراکلینیک با دفترچه بیمه و جهت اعمال جراحی ، لیزیک ،تزریق و لیزر بصورت معرفی نامه و با مراجعه مستقیم بیمار صورت می گیرد.
 15. دارندگان بیمه دانا جهت ویزیت ،پاراکلینیک ،لیزر و اعمال جراحی در صورت داشتن کارت طلایی درمان با تایید شدن توسط واحد امور بیمه انجام می گردد. و سایر بیمه شدگانه بیمه های فوق جهت پذیرش برای کلیه امور توسط معرفی نامه و با مراجعه مستقیم خود بیمار به بیمه دانا امکان پذیر می باشد.
 16. بیمه شدگان بیمه مجلس جهت ویزیت و پاراکلینیک با داشتن کارت سلامت مجلس و دفترچه بیمه انجام می شود . و برای انجام اموری مانند لیزر، لیزیک، تزریق و اعمال جراحی بصورت معرفی نامه و با مراجعه مستقیم بیمه شدگان به اداره سلامت مجلس امکان پذیر می باشد.
 17. دارندگان بیمه سینا جهت انجام ویزیت و پاراکلینیک با دفترچه بیمه و جهت انجام لیزر، لیزیک و اعمال جراحی و تزریق در صورت داشتن زرین کارت بیمه سینا پذیرش صورت می گیرد، در غیر این صورت توسط معرفی نامه و با مراجعه مستقیم بیمار به بیمه سینا انجام می گیرد.
 18. بیمه شدگان بیمه های شهرداری جهت ویزیت و پاراکلینیک به جز آنژیو گزافی چشم با دفترچه بیمه وجهت آنژیو گرافی چشم ،لیزر ، لیزیک، تزریق و اعمال جراحی به صورت معرفی نامه و با مراجعه مستقیم بیمار به شرکت شهر سالم انجام می گردد.
 19. دارندگان بیمه هما انجام ویزیت و پاراکلینیک با دفترچه بیمه و جهت انجام لیزر،لیزیک، اعمال جراحی و تزریق بصورت معرفی نامه و از طریق فاکس توسط واحد امور بیمه انجام می شود.
 20. بیمه شدگان بیمه های کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی جهت انجام ویزیت و پاراکلینیک با دفترچه بیمه و جهت انجام لیزر، لیزیک و اعمال جراحی و تزریق توسط معرفی نامه و با مراجعه مستقیم بیمار به اداره بیمه فوق صورت می گیرد.

  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی