مسیر تحول و پیشرفت

   پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۷

 ایده تشکیل مجموعه چشم پزشکی نگاه در سال 1373 شکل گرفت و در پی بررسی های عمیق، برنامه ریزی دقیق و ایجاد نقشه راهی مؤثر به سوی آِینده ای پایدار و روشن سرانجام نخستین مرکز نگاه در سال 1378 راه اندازی گردید که عمدتا به انجام خدمات لیزر اکسایمر برای اصلاح عیوب انکساری چشم اختصاص داشت.

حضور چشم پزشکان سرشناس در مجموعه نگاه باعث شد تا خیلی زود این مجموعه جای خود را در حیطه چشم پزشکی کشور باز کرده و به سرعت مسیر ترقی و پیشرفت را طی کند به طوری که تنها 3 سال بعد مرکز جراحی نگاه در خیابان میرداماد تهران راه اندازی گردید و با انجام پیشرفته ترین عملهای چشمی و بهره برداری از فن آوری روز جهان به یکی از ارکان بنام چشم پزشکی کشور تبدیل شد.

پیشرفت سریع این مجموعه در زمانی کوتاه که به لطف حضور چشم پزشکان برجسته کشور و مدیریت شایسته صورت گرفت، نیاز به توسعه هرچه بیشتر و گسترش فعالیت آن را به منظور امکان پاسخگوئی به حضور تعداد بسیار بیماران مراجعه کننده نشان داد. این بود که در سال 1390 بیمارستان مجلل و بزرگ چشم پزشکی نگاه در خیابان شریعتی ابتدای خیابان کتابی راه اندازی شد و با حضور جمع قابل توجهی از اساتید و چشم پزشکان حاذق کشور به یکی از مهمترین مراکز چشم پزشکی کشور تبدیل شد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی