آدرس و موقعیت بیمارستان

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

بیمارستان نگاه در منطقه 3 تهران و در یکی از مناطق مرکزی بخش شمالی شهر قرار گرفته است. موقعیت مناسب بیمارستان دسترسی به آن را از تمامی نواحی شهر تهران به آسانی میسر می سازد. آدرس عمومی بیمارستان به نحو زیر است:

تهران، خیابان شریعتی، تقاطع بزرگراه همت، خیابان شهید داود گلنبی(کتابی)، پلاک 3

برای آن دسته از مراجعه کنندگان محترم که از نواحی جنوبی شهر به بیمارستان مراجعه می کنند بهترین راه دسترسی به بزرگراه مدرس و ورود به بزرگراه همت تا خروجی پاسداران و سپس ورود به پاسداران است. از آنجا که خیابان شریعتی از حسینیه ارشاد تا تقاطع همت از شمال به جنوب یکطرفه است پس از ورود به پاسداران باید به سمت چپ وارد خیابان گلنبی شد و تا شریعتی راه را ادامه داد و سپس به سمت چپ تا تقاطع بزرگراه همت ادامه مسیر داد. خیابان شهید داود گلنبی یا همان کتابی سابق به محاذات بزرگراه همت قرار گرفته است. با ورود به این خیابان ببمارستان نگاه خود را نمایان می سازد.

عزیزانی که از مناطق غرب تهران مراجعه می کنند بهترین راه دسترسی به بزرگراه همت و ادامه مسیر به نحوی است که در بالا ذکر گردید. آن دسته از مراجعین محترم که از مناطق شمالی تهران قصد مراجعه به بیمارستان نگاه را دارند می توانند با دسترسی به خیابان شریعتی مسیر را به طور مستقیم به سمت جنوب تا رسدین به تقاطع همت ادامه دهند.

مراجعه کنندگان محترم از مناطق شرقی تهران می توانند با دسترسی به بزرگراه رسالت وارد خیابان شریعتی شده و به سمت شمال ادامه مسیر دهند و پس از ورود به پاسداران به سمت چپ وارد خیابان گلنبی و سپس شریعتی شده و مسیر را تا تقاطع همت ادامه دهند. متأسفانه در حال حاضر امکان فراهم ساختن پارکینگ در داخل ساختمان بیمارستان برای مراجعه کنندگان وجود ندارد اما در خیابان کتابی و خیابانها و کوچه های اطراف یافتن محل پارک کار دشواری نیست.

همراهان عزیز بیمار میتوانند با توقف کوتاه مدت مقابل درب ورودی بیمارستان بیمار خود را پیاده کرده و سپس برای پارک خود رو ادامه مسیر دهند. نگهبانان محترم در کنار درب ورودی آماده راهنمائی مراجعین و ارائه هرگونه کمک در این خصوص هستند.

 

 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی