معرفی بیمارستان نگاه

   شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

در بیمارستان نگاه ما به چشم پزشکی به عنوان یک هنر نگاه می کنیم و به جراحان زبر دستمان به چشم هنرمندانی که با دستان توانگر خود صنعتگر هنرهای بی نظیر هستند.

بسیاری از چشم پزشکان نگاه استادانی هستند که طی سالیان متمادی بار آموزش حرفه ای چشم پزشکی را به نسلهای پیاپی بر دوش کشیده اند. آنان برخویش فرض دانستند که همواره همراه جلوداران عرصه علم و فن آوری چشم پزشکی جهان به پیش روند.

بسیاری از این عزیزان در عرصه علم و دانش نوین مرزهای کشور را در نوردیده، با ارائه مقالات ارزشمند تحقیقاتی و پژوهشی خدمات ارزشمندی را به جامعه جهانی چشم پزشکی ارائه کرده اند. شاهد این مدعا، ده ها مقاله ارزشمند است که در مجلات علمی معتبر جهان چاپ و یا در معتبرترین کنفرانسهای علمی جهان ارائه شده است. این بزرگان در کنار جمعی از جوانان نخبه چشم پزشکی کشور در بیمارستان نگاه گرد هم آمده اند تا بهترین خدمات تشخیصی و درمانی را به شما  هموطنان عزیز تقدیم کنند.

امید ما همه آن است که همانگونه که علاوه بر میهن عزیزمان، در سطح منطقه و جهان سربلند باشیم.

 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی