معرفی بیمارستان نگاه

   پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۷

 

در بیمارستان نگاه ما به چشم پزشکی به عنوان یک هنر نگاه می کنیم و به جراحان زبر دستمان به چشم هنرمندانی که با دستان توانگر خود صنعتگر هنرهای بی نظیر هستند.

بسیاری از چشم پزشکان نگاه استادانی هستند که طی سالیان متمادی بار آموزش حرفه ای چشم پزشکی را به نسلهای پیاپی بر دوش کشیده اند. آنان برخویش فرض دانستند که همواره همراه جلوداران عرصه علم و فن آوری چشم پزشکی جهان به پیش روند و رفتند.

بسیاری از این عزیزان در عرصه علم ودانش نوین مرزهای کشور را در نوردیده، با ارائه مقالات ارزشمند تحقیقاتی و پژوهشی خدمات ارزشمندی را به جامعه جهانی چشم پزشکی ارائه کرده اند. شاهد این مدعا ده ها مقاله ارزشمند است که در ژورنالهای علمی معتبر جهان چاپ شده و یا در معتبرترین کنفرانسهای علمی جهان ارائه شده اند. این بزرگان در کنار جمعی از جوانان نخبه چشم پزشکی کشور در بیمارستان نگاه گرد آمده اند تا بهترین خدمات تشخیصی و درمانی را به شما مردم شایسته میهنمان تقدیم کنند.

امید ما همه آن است که همانگونه که طی سالیان پیش بوده در عرصه چشم پزشکی نه تنها در منطقه که در جهان سربلند باشیم.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی