تماس با ما

   پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۷

  • آدرس: تهران، تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گلنبی (کتابی)، پلاک 3، بیمارستان چشم پزشکی نگاه
  • کد پستی: 1544914599
  • شماره تلفن : 23555(021)
  • شماره فکس : 22904347(021)
  • پست الکترونیک : info@Negaheyehospital.com 

  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی