هیئت مدیره و بازرسین

   يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷

دکتر سید مرتضی انتظاری

رییس هیئت مدیره

دکتر سید ابوالقاسم موسوی

 مدیر عامل

دکتر فریور اسماعیل زاده

نائب رییس هیئت مدیره

دکتر ژاله رجوی

عضو هیئت مدیره

دکتر فرید کریمیان

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین ضیایی اردکانی

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا رمضانی

عضو هیئت مدیره

دکتر نسرین رفعتی

بازرس

دکتر حمید نوروزی  

بازرس

دکتر احمد علی فردوسی

بازرس

 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی