هیئت مدیره و بازرسین

   يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

 

 

 

 

دکتر ژاله رجوی

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین ضیائی اردکانی

عضو هیئت مدیره و مسئول فنی

دکتر سید مرتضی انتظاری

رییس هیئت مدیره

دکتر یوسف بخشی زاده

مدیرعامل

 

 

 

 

دکتر حسین ضیایی اردکانی

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا رمضانی

عضو هیئت مدیره

دکتر نسرین رفعتی

بازرس

دکتر حمید نوروزی  

بازرس

دکتر احمد علی فردوسی

بازرس


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی