اپتومتری

اپتومتری

   سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

اپتومتری بخشی تفکیک ناپذیر از یک مرکز پیشرفته چشم پزشکی است. اگر چه بر اساس تصور عمومی کار اپتومتری تعیین شماره چشم و تجویز عینک می باشد اما در واقع محدوده خدمات اپتومتری بسیار گسترده تر می باشد.

از آنجا که بسیاری از فرآیندهای درمانی در چشم پزشکی مبتنی بر تعیین دقیق شماره چشم وارزیابی دقیق میزان بینائی است این کار توسط اپتومتریستهای ورزیده و با تجربه دردرمانگاه های متعدد اپتومتری بیمارستان نگاه صورت می گیرد.

علاوه بر این طیف وسیعی از آزمایشهای تشخیصی توسط اپتومتریستهای فعال بیمارستان انجام میگردد که عبارتند از:

◊  اندازه گیری و تجویز لنزهای تماسی( کنتاکت لنز): تجویز کنتاکت لنز در دو نوع سخت و نرم صورت می گیرد. لنزهای سخت معمولا برای حالتهای درمانی در مواردی از قبیل قوز قرنیه(کراتوکونوس)، آستیگماتیسم نامنظم و یا آسیبهای قرنیه تجویز می گردد. تجویز اینگونه لنزها نیاز به دانش و تبحر دارد که در در مانگاه های اپتومتری بیمارستان نگاه این کار در کیفیتی حرفه ای صورت میگیرد. کنتاکت لنزهای نرم عمدتا به عنوان جایگزین عینک و یا در مواردی برای زیبائی مورد استفاده قرار می گیرند. درمانگاه کنتاکت لنز بیمارستان همه روزه در خدمت مراجعین محترم قرار دارد.

◊  درمانگاه کم بینائی یا Low Vision از دیگر حیطه های تخصصی است که توسط اپتومتریستهای با تجربه بیمارستان نگاه اداره می شود. در این درمانگاه به آن دسته از عزیزانی که دچار کاهش شدید بینائی هستند وامکان درمان آنها با هیچیک از شیوه های درمانی و نیزعمل جراحی مقدور نبوده وبرای گذران زندگی نیاز به وسایل کمک بینائی خاص دارند خدمات لازم ارائه می شود. این وسایل توسط کارشناسان درمانگاه کم بینائی با صرف زمان کافی برای بیمارمورد ارزیابی قرار گرفته و درصورت انتخاب در اختیار وی قرار داده می شوند.

◊  تصویربرداری تشخیصی از دیگر موارد فعالیت در بخش اپتومتری بیمارستان است. در موارد متعدد برای رسیدن به تشخیص دقیق و یا برنامه ریزی برای عملهای چشمی نیاز به انجام تصویربرداری از چشم وجود دارد. تصویربرداری ها عمدتا شامل توپوگرافی، ابرومتری و یا تعیین میزان انحنای چشم است که با دستگاه های پیشرفته که از فن آوری نوین استفاده می کنند انجام میگردد. از این رو تسلط بر اینگونه دستگاه ها و تشخیص پاسخهای کاذب نیاز به مهارت و تجربه دارد و این امر موجب گردیده تا اپتومتریستهای بیمارستان با دانش کافی این امررا بر عهده گیرند.

◊  اندازه گیری قدرت لنز داخل چشمی: به دست آوردن مقدار صحیح و دقیق قدرت لنز داخل چشمی که برای برخی از عملها از جمله کاتاراکت انجام می شود از اقدامات مهم برای رسیدن به نتیجه دلخواه در عمل جراحی است. در بیمارستان نگاه این کار با بهره گیری از آخرین فن آوریهای پیشرفته شامل IOL Master 700 و Lenstar توسط اپتومتریستهای کار آزموده انجام می گیرد.

◊  تعیین میدان بینائی: این آزمایش نیز توسط اپتومتریستهای بیمارستان انجام می پذیرد و از مواردی است که انجام آن به داشتن تبحر کافی به ویژه برای تشخیص نتایج کاذب نیازدارد.

◊  انجام آزمایشهای ویژه از قبیل تست رنگ، تست عمق و تست کنتراست نیز از جمله مواردی هستند که توسط اپتومتریست صورت می گیرند.

◊  آزمایشهای فراصوتی ( اولتراساوند): در مواردی که به دلیل وجود کدورت امکان انجام برخی آزمایشها توسط دستگاه هائی که از پرتوهای نور استفاده می کنند وجود ندارد و یا در موارد خاص برای اطمینان از وضیعت چشم برخی از آزمایشها توسط امواج ماورای صوت یا اولتراساوند انجام میگردد. از جمله این آزمایشها می توان به پاکی متری، بیومتری و بی اسکن اشاره کرد. این موارد نیز در حیطه فعالیت اپتومتریستهای بیمارستان قرار دارد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی