لیزر یاگYAG Laser

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

لیزر یاگYAG Laser

ایجاد برش در عنبیه( PI ) ، برش کپسول خلفی عدسی و برداشتن رنگدانه­ ها و کدورت­ها از روی لنز داخل چشمی از کاربردهای مهم این دستگاه است.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی