آزمایشگاه تشخیص طبی

   يکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷

آزمايشگاه پاتوبيولوژي بيمارستان نگاه مجهز به جديدترين دستگاه­ها و فناوری آزمايشگاهي بوده و علاوه بر ارائه خدمات آزمايشگاهي ويژه بيماري هاي چشمي، از توانايي پذيرش، انجام و جواب­دهي تمامي آزمايشات مورد نياز بيماران در ساير رشته­ هاي تخصصي و فوق تخصصي برخوردار مي­باشد. آزمايشگاه داراي بخش­هاي سيتوپاتولوژي، بيوشيمي، هورموني، ايمونولوژي، آلرژي، سرولوژي، ويرولوژي، باكتريولوژي، مايكولوژي، پارازيتولوژي، سنجش سطح داروها و .... مي باشد. در اين بخش با استفاده از سيستم­هاي اتوماتيك از قبيل اتوآنالايزر، سنجش کمپلمان، دستگاه هاي شمارش گر خودكار سلولي ويژه هماتولوژي، كوآگولومتر، فليم فتومتر، الكتروليت آنالايزر، ELISA،  Real-time PCR، PCR، الكتروفورز و ساير آناليزورهاي اتوماتيك، دخالت نيروي انساني و متعاقبا خطاهاي مربوطه، به حداقل ممكن تقليل يافته است و براي اطمينان بيشتر سيستم هاي فوق تحت كاليبراسيون و كنترل مستمر با محصولات كمپاني Roche سوئيس قرار مي گيرد. افزون بر موارد فوق این آزمایشگاه افتخار دارد به تهيه اتولوگوس ها شامل قطره اتولوگوس سرم، PPP, PRP ، فيبرين گلو، فاكتور رشد و ... مبادرت مي­نمايد.

بهره­مندي از سيستم­هاي اتوماتيك سريع، امكان جواب­دهي كليه آزمايشات روتين بيماران را در مدتي كمتر از يك ساعت از زمان نمونه­گيري، ميسر نموده است. نمونه­گيري بدون استفاده ازسرنگ و با سيستم نمونه­گيري خودكار با واسطه خلا (Vacutainer) صورت مي­گيرد كه علاوه بر كاهش درد و آسيب بافتي متضمن سهولت و سرعت در فرآيند نمونه گيري و افزايش دقت و صحت در جواب­دهي مي باشد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی