داروخانه

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

داروخانه بیمارستان تخصصی نگاه  در طبقه همکف در ضلع غربی بیمارستان قرار داشته و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم و عموم مردم می باشد.

در این مرکز تمام نسخ با حضور تمام وقت و زیر نظر مستقیم دکتر داروساز پیچیده می­شود.

انبار دارویی و یخچال برای داروهای یخچالی نیز  طبق استاندارد موجود می باشد. کلیه اقلام دارویی و بهداشتی مرکز توسط داروخانه تامین می شود.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی