آنژیوگرافی

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

آنژیوگرافی

بررسی  عروق شبکیه و مشیمیه به کمک دو روش آنژیوگرافی فلوئورسئین و آنژیوگرافی ICG در بیمارستان نگاه انجام می­شود.

برای انجام این آزمون، ماده­­ی مخصوصی به ورید بازویی بیمار تزریق می­شود، سپس با کمک دوربین این دستگاه، از قسمت خلفی چشم عکسبرداری می­شود.

این بررسی در بسیاری از بیماری­های مهم شبکیه مانند رتینوپاتی دیابتی و نیز تخریب وابسته به سن ماکولا، بیماری­های انسدادی عروقی مانند انسداد شریان یا ورید شبکیه مفید است.

به علاوه امکان تهیه فیلم ویدئویی از مراحل مختلف نفوذ دارو در شبکیه و مشیمیه در این بیمارستان  وجود دارد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی