OCT

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

ارزیابی شبکیه با  استفاده از OCT

به کمک این دستگاه می­توان به بررسی لایه­های شبکیه و تا حدودی مشیمیه  پرداخت.

ضریب تفکیک تصاویر در دستگاه  بیمارستان چشم ­پزشکی نگاه، معادل 5 تا 10 میکرون بوده و وضوح تصاویر به دست آمده در صورت همکاری مطلوب بیمار و شفاف بودن محیط­های درونی چشم از کیفیت بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. در این بیمارستان، آخرین فناوری تصویربرداری آنژیوگرافی و OCT  به صورت هم­زمان نیز وجود دارد.
 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی