الکتروفیزیولوژی

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷


ارزیابی عصب بینایی
در واحد الکتروفیزیولوژی بیمارستان چشم­ پزشکی نگاه، از روش­های متفاوتی برای ارزیابی عصب بینایی استفاده می­شود.

الکترواکولوگرافی( EOG )

این روش، برای  اندازه گیری پتانسیل استراحت شبکیه به کار می­رود. کاربرد اصلی آن در تشخیص­های بالینی برای تاثیرات دارویی مانند کلروکین بر شبکیه و وجود اجسام خارجی فلزی می باشد.

الکترورتینوگرافی ( ERG )

این تست برای بررسی سلول­های حساس به نور شبکیه به کار می رود و طیف وسیعی از اختلالات شبکیه  مانند  شب کوری را تشخیص می­دهد. همچنین در این بیمارستان آزمونی خاص برای افتراق بیماری های ماکولا از عصب بینایی انجام می­شود. (Pattern ERG).

بررسی حساسیت کنتراست

حساسیت کنتراست توانایی افتراق نور و تاریکی را تعیین می­کند. اگر فردی با بهترین حدت بینایی (به وسیله عینک،  لنز،... ) همچنان از وضوح دید یا به عبارت دیگر کیفیت بینایی شکایت داشته باشد، این آزمون باید انجام شود.

در این روش به­وسیله چارت ساده ای میزان قدرت چشم برای تشخیص اشیائ روی زمینه ارزیابی می گردد، هر چقدر رنگ و شکل جسم هدف به زمینه نزدیک تر باشد، تشخیص این دو دشوارتر خواهد بود. اختلال این تست می­تواند مطرح کننده اختلالات مهمی در قرنیه، عدسی  یا بیماری­های  تخریب کننده شبکیه  باشد.

بررسی پتانسیل برانگیخته بینایی Visual Evoked Potential) VEP)
از این تست می­توان جهت بررسی راه­های عصبی بینایی به ویژه در کودکان و شیرخواران استفاده کرد. همچنین، این آزمون برای بیماران مبتلا به انواع التهابات عصب بینایی (نوریت) از جمله بیماری اسکلروز متعدد (MS) و سایر بیماری­های عصبی کاربرد دارد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی