رادیولوژی

   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

از آنجا که برای انجام عملهای جراحی انجام برخی رادیوگرافی ها به ویژه رادیوگرافی ساده سینه ضروری است بخش رادیولوژی بیمارستان نگاه بدین منظور درخدمت بیماران عزیز قرار دارد. دراین بخش با استفاده از دستگاه های مدرن و نیز حضور کارشناسان خبره تحت نظر پزشک متخصص رادیولوژی خدمات پیشرفته رادیوگرافی به مراجعین محترم ارائه می گردد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی