توپوگرافی (نقشه خوانی قرنیه)  

   چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

توپوگرافی (نقشه خوانی قرنیه)  
دستگاه توپوگرافی به بررسی وضعیت قرنیه بیماران قبل و بعد از اعمال جراحی عیوب انکساری می­پردازد. در این روش، با فرستادن حلقه­های نورانی بر روی سطح قرنیه و سپس دریافت بازتاب این پرتوها و تحلیل آنها می­توان اختلالاتی مانند قوز قرنیه، اسکار (جای زخم) و انحنای قرنیه را تشخیص داد. به همین دلیل، توپوگرافی یکی از اساسی­ترین آزمون­های پیش از اعمال جراحی عیوب انکساری جهت  تشخیص بیماری­های احتمالی انحنای قرنیه است.
 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی