بررسی اولتراسونیک زجاجیه و شبکیه (B Scan)

   چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

بررسی اولتراسونیک زجاجیه و شبکیه (B Scan)
با این روش در صورتی که به علت کدورت شدید محیط های داخل چشمی امکان بررسی شبکیه وجود نداشته باشد، به کمک این نوع سونوگرافی می­توان به بررسی ساختمان­های داخل چشم پرداخت. این ابزار به ویژه در صورت وجود آب مروارید شدید و نیز خونریزی­های زجاجیه ( به عنوان مثال در بیماران دیابتی) دربررسی وضعیت شبکیه می­تواند بسیار کمک کننده باشد. به علاوه جهت بررسی تومورهای داخل چشمی، وجود اجسام خارجی درون کره چشم و یا سایر موارد بسیار کمک کننده است.
 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی