چهره های سرشناس

   چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

حضور چهره های محبوب و سرشناس سینما و تلوزیون جناب آقایان امین تارخ و مسعود کرامتی در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی