معرفی مرکز

   يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

معرفی مرکز تحقیقات چشم

 

این مرکز با هدف انجام پژوهش های مختلف در زمینه بیماری های چشمی و به کارگیری نتایج آن در بالین بیماران تاسیس گردیده است و در صدد است که بستر مناسبی برای انجام تحقیقات پایه و بالینی برای پژوهشگران علاقه مند مشغول به کار در مرکز محیا سازد تا هر روز شاهد کاهش شکاف بین علوم پایه و کاربرد نتایج علمی آنان در بالین بیماران باشیم. ضمنا قصد داررد با افزایش پتانسیل های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی خدمات تخصصی و فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی ارائه نماید و همکاری های لازم را به عمل آورد.

اهداف

1. پژوهش و ارائه طرح های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم بینایی

2. همکاری پژوهشی و علمی با مراکز تحقیقاتی خصوصی و دولتی (دانشگاه ها) ، به خصوص دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

3. همکاری علمی و پژوهشی در ارتباط با علوم بینایی و سایر رشته های بالینی

4. چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی

5. ارائه نتایج پژوهشی در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی

6. برقراری دوره های بازآموزی علمی و عملی در مرکز


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی