اعضای هیئت موسس

   يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات

دکتر ژاله رجوی: ریاست مرکز و عضو هیئت مدیره: تمام وقت

دکتر حسین ضیائی: مسئول فنی بیمارستان: تمام وقت

دکتر رضا کارخانه: عضو هیئت موسس: تمام وقت

دکتر سید جواد هاشمیان: عضو هیئت موسس: نیمه وقت

دکتر فریده درودگر: عضو هیئت موسس: نیمه وقت

 

همکاران پژوهشی: 

کارشناس پژوهشی: خانم آزاده حاصلی مفرد 

پژوهشگران: خانم دکتر ساره صافی؛ خانم دکتر حمیده صباغی؛ خانم نرگس بهرادفر

کارشناس آمار زیستی: خانم بهاره خیری

ادیت انگلیسی مقالات: دکتر کورش شیبانی

 

 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی