اعضای هیئت موسس

   پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات

دکتر ژاله رجوی: ریاست مرکز و عضو هیئت مدیره: تمام وقت

دکتر حسین ضیائی: مسئول فنی بیمارستان: تمام وقت

دکتر رضا کارخانه: عضو هیئت موسس: تمام وقت

دکتر سید جواد هاشمیان: عضو هیئت موسس: نیمه وقت

دکتر فریده درودگر: عضو هیئت موسس: نیمه وقت

 

همکاران پژوهشی: آقای حسومی (مدیر اجرایی)– خانم حاصلی ( کارشناس پژوهشی) – خانم بهاره خیری ( کارشناس آمار حیاتی، خرید خدمت) – خانم دکتر ساره صافی و خانم دکتر حمیده صباغی ( پزوهشگران آزاد، خرید خدمت)- خانم نرگس بهرادفر (کارشناس پژوهشی، خرید خدمت) دکتر کورش شیبانی (ادیت انگلیسی مقالات، خرید خدمت)


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی