دومین سمینار دو ماهیانه بیمارستان چشم پزشکی نگاه

   پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

دومین سمینار بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه در 11 بهمن ماه سال جاری با محوریت سیر تحول در درمان رتینوپاتی دیابتی و چشم انداز آینده با سخنرانی آقای دکتر حمید احمدیه  ، روش جدید عمل جراحی انحرافات چشمی با سخنرانی خانم دکتر ژاله رجوی و طبقه بندی جدید و کاربردی کراتوکونوس با سخنرانی آقای دکتر محمد حافظ نوروزی زاده در سالن آمفی تئاتر بیمارستان چشم پزشکی نگاه راس ساعت 16برگزار شد . این سمینار نیز با استقبال خوب پزشکان روبرو بود و سخنرانان به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی