مروری بر آخرین دستاوردهای آکادمی چشم پزشکی 2018

   پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

 

با برگزاری مجدد سمینارهای دو ماهیانه نگاه اولین سمینار با سخنرانی آقایان دکتر سید مهدی مدرس زاده تازه های آکادمی در شبکیه ، آقای دکتر محمد پاکروان در خصوص تازه های آکادمی در گلوکوم و دکتر فرید کریمیان نیز در مورد تازه های آکادمی در قرنیه به سخنرانی پرداختند و به سوالات حضار پاسخ دادند. این سمینار که  از استقبال خوب چشم پزشکان برخوردار بود، در مورخ 19 آذر ماه 97 ساعت 16 الی19 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان نگاه برگزار شد. گفتنی است این سمینارها هر دو ماه یکبار و پنج شنبه هفته دوم هر دو ماه  برگزار خواهد شد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی