بهره برداری از دستگا ه IOL Master 700

دستگاه پیشرفته و جدید IOL Master 700 ساخت کمپانی آلمانی زایس اخیرا در بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نگاه نصب و راه اندازی شده است.

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی