آدرس: تهران، تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گلنبی (کتابی)، پلاک 3، بیمارستان چشم پزشکی نگاه

کد پستی: 1544914599
شماره تلفن : 23555(021)
شماره فکس : 22904347(021)
پست الکترونیک : info@negaheyecenter.com


ارسال نظرات