راهنمای رزرو نوبت ویزیت از طریق اینترنت

توضیح در مورد نحوه رزرو نوبت از طریق اینترنت و سپس لینک به صفحه مربوطه در HIS

1395/07/08 | ایجاد کننده: 1

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی